Znalecký posudok č. 69/2017 - FINDEX, s.r.o.

stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parcela číslo 422/17 ostatné plochy, vo výmere 77 m2, ktorý vznikol z pozemku parc. č. 422/9, zapísaného na LV č. 1248 v k.ú. Rača, za účelom prevodu vlastníckeho práva k časti pozemku.
 

 
 
 

Aktualizácia: 22.11.2017 | Počet zobrazení: 811
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.