Znalecký posudok č. 68/2017 - FINDEX, s.r.o.

stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave na ulici Barónka, parc. č. 981/31 s výmerou 18 m2, ktorý vznikol z pozemku registra „C“ KN parc. č. 981/12, ktorý je súčasťou pozemku registra „E“ KN parc. č. 982/201 zapísaného na LV č. 400 v k.ú. Rača, za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 

 
 
 

Aktualizácia: 22.11.2017 | Počet zobrazení: 829
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.