Znalecký posudok č. 67/2017 - FINDEX, s.r.o.

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného - pozemku v Bratislave, parcela číslo 2743/29 v k.ú Vajnory, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 735 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/5 vo vlastníctve Ing. Miroslava Valla, pre účely súdneho konania.
 

 
 
 

Aktualizácia: 22.11.2017 | Počet zobrazení: 731
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.