Znalecký posudok č. 205/2017 - Ing. Peter Kapusta

stanovenia všeobecnej hodnoty nebytových priestorov č.12-NP1 a 12-NP2 v bytovom dome súp.č.2950 na ulici Námestie 1.mája č.16, Živnostenská ulica č.1,3,5 (zapísané na LV č.5956) vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc.č.8287/1, 8287/2 (zapísaných na LV č.5957) a prístavby "Zadné javisko" bez súp.č.vrátane pozemkov parc.č.8289/2, 8290/2, 8291/3, 8291/4 (zapísaných na LV č.3320), všetko v k.ú.Staré Mesto, v Bratislave-mestskej časti Staré Mesto, pre účely prevodu vlastníckych práv.
 

 
 
 

Aktualizácia: 22.11.2017 | Počet zobrazení: 456
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.