Znalecký posudok č. 30/2017 - Ing. arch. Milan Haviar

stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva držby a užívania pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby podľa zákona č. 66/2009 Z.z. na pozemkoch registra C KN parc. č. 2176/5 a 2176/7 k. ú. Vajnory, obec Bratislava - m. č. Vajnory, okres Bratislava III., pre účel úhrady jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
 

 
 
 

Aktualizácia: 22.11.2017 | Počet zobrazení: 729
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.