Kúpna zmluva č. 04 88 0878 17 00

Kúpna zmluva č. 048808781700, predmetom ktorej je predaj pozemkov parc. č. 1035/2 a parc. č. 1035/4, k. ú. Dúbravka, vzniknuté GP č. 20/2016. Geometrickým plánom č. 20/2016 úradne overeným dňa 2. 12. 2016 pod. č. 2607/2016 vznikli tri nové pozemky, parc. č. 1035/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 137 m2, odčlenením dielu č. 1 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920, parc. č. 1035/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2, odčlenením dielu č. 2 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920 a parc. č. 1035/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, odčlenením dielu č. 3 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920.

Dátum uzatvorenia : 16.11.2017
Dátum zverejnenia : 22.11.2017
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 22.11.2017 | Počet zobrazení: 649
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.