Kúpna zmluva č. 04 88 0863 17 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0863 17 00, predmetom ktorej je predaj nehnuteľností v okrese Bratislava II, obec BA-mč Ružinov k. ú. Trnávka, a to pozemkov registra „C“ katastrálnej mapy parc. č. 22225/24 - ostatné plochy vo výmere 112 m2 a novovytvoreného pozemku parc. č. 22225/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1400 m2 v celosti

Dátum uzatvorenia : 9.11.2017
Dátum zverejnenia : 10.11.2017
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 10.11.2017 | Počet zobrazení: 580
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.