Dohoda o ukončení nájmu nehnuteľnosti č. 264/2009

Nájomca: Spoločenstvo vlastníkov domu na Račianskej ul. č. 23 a 25 v Bratislave, zast. Ing. Ľubomírom Švarcom, predsedom spoločenstva
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Nájomnou zmluvou č. 264/2009: 09.11.2017
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.11.2017
 

 
 
 

Aktualizácia: 10.11.2017 | Počet zobrazení: 1311
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.