Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/027/2017 na rok 2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/027/2017 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zabezpečenia poskytovania terénnej sociálnej služby krízovej intervencie neverejným poskytovateľom podľa § 71 ods. 3 písm. h) a § 75 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2017
Stručný popis:
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na spolufinancovanie zabezpečenia poskytovania terénnej sociálnej služby pre subjekt Depaul Slovensko, n. o. vo výške 4 894 eur na rozpočtový rok 2017.

Dátum uzatvorenia: 30.10.2017
Dátum zverejnenia: 08.11.2017
Zhotoviteľ: Mgr. Veronika Krivačková, oddelenie sociálnych vecí
Dátum účinnosti: 09.11.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie sociálnych vecí
Zodpovedná osoba: Mgr. Vlasta Miškaninová - vedúca oddelenia
 

 
 
 

Aktualizácia: 8.11.2017 | Počet zobrazení: 1758
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.