Dodatok č. 1 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02

Dodatok č. 1 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.07.2017
Stručný popis:poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy najmä oprava zastávok MHD na území Hlavného mesta SR Bratisalva
Predmet zmluvy:
Dodatok v dôsledku potreby rozšírenia rozsahu diela o ďalšie práce na oprave zastávky MHD Patrónka smer Lamač, najmä rozšírenie opravy povrchu nástupišťa MHD a stabilizácia podkladových vrstiev zastávky MHD.

Dátum uzatvorenia: 2.11.2017
Dátum zverejnenia: 8.11.2017
Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o - vedúci člen združenia, Miletičová č. 23, 821 09 Bratislava a člen združenia MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO:Hochtief SK - 44298170
MBM - GROUP, a.s. - 36740519
Dátum účinnosti: 9.11.2017 (po dni zverejnenia)
Zodpovedná osoba:Ing. Juraj Zaťko
 

 
 
 

Aktualizácia: 8.11.2017 | Počet zobrazení: 1853
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.