Kúpna zmluva č. 409 0620 17

Kúpna zmluva č. 409 0620 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ par. č. 737/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 88 m2 v k.ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 20.07.2017
Zverejnené dňa: 07.11.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.11.2017 | Počet zobrazení: 581
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.