Kúpna zmluva č. 04 88 0732 17 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0732 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 22198/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206 m² v k. ú. Nivy.

Uzatvorené dňa: 03.11.2017
Zverejnené dňa: 06.11.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.11.2017 | Počet zobrazení: 585
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.