Kúpna zmluva č. 04 88 0737 17 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0737 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2436/67 – záhrady vo výmere 1 738 m², parc. č. 2436/68 – záhrady vo výmere 391 m², parc. č. 2436/69 – záhrady vo výmere 163 m² v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 03.11.2017
Zverejnené dňa: 06.11.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.11.2017 | Počet zobrazení: 803
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.