Kúpna zmluva č. 1 10 002 17

Kúpna zmluva č. 1 10 002 17, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1503/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m² a parc. č. 1503/6 – záhrady o výmere 25 m² v k. ú. Devín.

Uzatvorené dňa: 23.10.2017
Zverejnené dňa: 06.11.20147
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.11.2017 | Počet zobrazení: 597
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.