Dohoda o skončení nájmu pozemku

Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0547 00 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088305470000
nájomca : Lídia Babišová – KOZMETIKA – LÍDIA, Krásnohorská 20, 851 07 Bratislava
dátum podpísania : 03.11.2017
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 03.11.2017
Zodpovedný : Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.11.2017 | Počet zobrazení: 1413
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.