Kúpna zmluva č. 04 88 0847 17 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0847 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15470/11 – ostatné plochy vo výmere 106 m² v k. ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 30.10.2017
Zverejnená dňa: 03.11.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.11.2017 | Počet zobrazení: 647
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.