Zmluva o dielo č. 30154/17

Zmluva o dielo č. 30154/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parc.č.1030/2, 1031/2, 1078/4, 1078/5 a časti parc.č.1024/1 v rozsahu pozemkov registra E-KN parc.č.920/100 a 6041/100 v k.ú. Záhorská Bystrica
Uzatvorená dňa: 31.10.2017
Zverejnená dňa: 31.10.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 31.10.2017 | Počet zobrazení: 1550
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.