Kúpna zmluva č. 048807431700

Kúpna zmluva č. 048807431700, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 1669/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1404 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 25.10.2017
Zverejnené dňa: 25.10.2017
 

Odkazy


 
 
 

Aktualizácia: 25.10.2017 | Počet zobrazení: 632
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.