Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502051700/0099

Stručný popis: uzatvorený dňa 19.10.2017 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o zriadenie vecného bremena pre uloženie vodomernej šachty k stavbe „Rodinný dom v k.ú. Petržalka“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 5736 v k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
 

 
 
 

Aktualizácia: 19.10.2017 | Počet zobrazení: 566
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.