Dodatok č. 3 k Zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej dňa 13.10.2014

Predmet: Z dôvodu novelizácie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo upravené označenie odsekov § 19 tohto zákona citované v Zmluve o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014 a taktiež bola upravená doba platnosti Zmluvy o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014.
Dátum uzatvorenia: 18.10.2017
Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Dátum účinnosti: 20.10.2017
Dátum platnosti do: 31.10.2018
Nútený správca: JUDr. Jozef Tuhovčák
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
 

 
 
 

Aktualizácia: 19.10.2017 | Počet zobrazení: 2386
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.