Kúpna zmluva č. 4 02 0015 17

Kúpna zmluva č. 4 02 0015 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15278/46, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 05.10.2017
Zverejnené dňa: 18.10.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.10.2017 | Počet zobrazení: 624
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.