Kúpna zmluva č. 58/2017

Kúpna zmluva č. 58/2017, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „E“ parc. č. 19060/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 10 m2, parc. č. 19060/17 - ostatné plochy vo výmere 141 m2 , parc. č. 19060/18 - záhrada vo výmere 202 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa 20.09.2017
Zverejnené dňa: 17.10.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.10.2017 | Počet zobrazení: 678
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.