Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/026/2017 na rok 2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na spolufinancovanie zabezpečenia poskytovania nízkoprahového denného centra pre subjekt Depaul Slovensko, n. o. vo výške 1 000 eur.
Dátum uzatvorenia: 12.10.2017
Dátum zverejnenia: 13.10.2017
Zhotoviteľ: Mgr. Veronika Krivačková, oddelenie sociálnych vecí
Dátum účinnosti: 14.10.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie sociálnych vecí
Zodpovedná osoba: Mgr. Vlasta Miškaninová - vedúca oddelenia
Zmluva č. OSV/026/2017 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby nízkoprahového denného centra poskytovanej neverejným poskytovateľom podľa § 75 ods. 1 písm. a) a § 80 písm. e) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2017.
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.10.2017 | Počet zobrazení: 1397
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.