Kúpna zmluva uzatvorená dňa 14.08.2017 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v správe Mestskej časti Bratislava – Lamač

Kúpna zmluva uzatvorená dňa 14.08.2017 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v správe Mestskej časti Bratislava – Lamač, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 614/24 záhrada o výmere 47 m², parc. č. 614/31 záhrada o výmere 45 m², parc. č. 610/81 ostatná plocha o výmere 66 m², parc. č. 610/80 ostatná plocha o výmere 6 m² v k.ú. Lamač.

Uzatvorené dňa 14.08.2017
Zverejnené dňa:11.10.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.10.2017 | Počet zobrazení: 744
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.