Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/028/2017 na rok 2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/028/2017 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zabezpečenia poskytovania terénnej sociálnej služby krízovej intervencie neverejným poskytovateľom podľa § 71 ods. 3 písm. h) a § 75 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2017.
Stručný popis:
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na spolufinancovanie zabezpečenia poskytovania terénnej sociálnej služby pre subjekt OZ Stopa Slovensko vo výške 3 000 eur.
Dátum uzatvorenia: 09.10.2017
Dátum zverejnenia: 09.10.2017
Zhotoviteľ: Mgr. Veronika Krivačková, oddelenie sociálnych vecí
Dátum účinnosti: 10.10.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Zodpovedná osoba: Mgr. Vlasta Miškaninová - vedúca oddelenia
 

 
 
 

Aktualizácia: 9.10.2017 | Počet zobrazení: 1362
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.