Znalecký posudok č. 53/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.

Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok parcelné číslo 1533/2, v spoluvlastníckom podiele 1/8 , zapísaný na liste vlastníctva číslo 474, obec Bratislava, katastrálne územie Staré Mesto, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
 

 
 
 

Aktualizácia: 9.10.2017 | Počet zobrazení: 849
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.