Znalecký posudok č. 54/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.

Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok parcelné číslo 1022/28 v zmysle geometrického plánu č. 2111/16, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parcelné číslo 1022/20, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľnosti.
 

 
 
 

Aktualizácia: 9.10.2017 | Počet zobrazení: 829
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.