Znalecký posudok č. 44/2017 - PATRIA, s.r.o.

Stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok EKN parc.č. 12437, 12444, 12457, 22050 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 17-7/2017 (diel 1,2,3,4) v Bratislave, k.ú. Nové Mesto pre účel zriadenia vecného bremena
 

 
 
 

Aktualizácia: 9.10.2017 | Počet zobrazení: 831
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.