Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012

Stručný popis:poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia:2.10.2017
Dátum zverejnenia: 2.10.2017
Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o - vedúci člen združenia, Miletičová č. 23, 821 09 Bratislava a člen združenia MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO:Hochtief SK - 44298170
MBM - GROUP, a.s. - 36740519
Dátum účinnosti:3.10.2017 (po dni zverejnenia)
Názov oddelenie:oddelenie správy komunikácií
Zodpovedná osoba:Ing. Juraj Zaťko
 

 
 
 

Aktualizácia: 2.10.2017 | Počet zobrazení: 1817
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.