Znalecký posudok č. 24/2017 / Ing. arch. Milan Haviar

stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom na pozemkoch registra C KN parc. č. 2660/112, 116 a 117 k. ú. Záhorská Bystrica, obec Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV., pre účel úhrady jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
 

 
 
 

Aktualizácia: 28.9.2017 | Počet zobrazení: 929
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.