Znalecký posudok č. 55/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.

Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností: pozemok parcelné číslo 1607/203 v zmysle geometrického plánu č. 14/2016, ktorý vznikol odčlenením od pozemkov registra E parcelné číslo 1752/2, 1700, 1699 a 698/3, zapísané na liste vlastníctva číslo 400, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pozemky parcelné číslo 1607/116 a 1631/6, zapísané na liste vlastníctva číslo 4637, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
 

 
 
 

Aktualizácia: 28.9.2017 | Počet zobrazení: 921
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.