Znalecký posudok č. 45/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo stavby‐ výstavby komunikácie, prechodu a prejazdu cez ňu a jej užívania na časti pozemku parc. č. 1507/3, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, katastrálne územie Ružinov a to v rozsahu 202 m2, v zmysle geometrického plánu č. 5/2016 (pracovná verzia), pre účel určenia odplaty za zriadenie vecného bremena.
 

 
 
 

Aktualizácia: 28.9.2017 | Počet zobrazení: 791
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.