Dodatok č. 08 83 0596 14 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0596 14 00

Nájomca: Novomestský športový klub 1922 Bratislava, zastupuje: Marian Belianský, prezident, Tomáš Jurišta, viceprezident
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 08 83 0596 14 01: 27.09.2017
Účinnosť Dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 28.09.2017
 

 
 
 

Aktualizácia: 28.9.2017 | Počet zobrazení: 725
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.