Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0345 00 00 v znení Dodatku č. 1

Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0345 00 00 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.09.2017, ktorým sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve, ktorým sa mení označenie oprávneného z vecného bremena nasledovne: TERNO real estate s.r.o., so sídlom Bratská 3, 851 01 Bratislava, zastúpená: Františkom Pallerom, konateľom, Zuzanou Cseriovou, konateľkou IČO: 50 020 188, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri.
Uzatvorené dňa: 19.09.2017
Zverejnené dňa: 21.09.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.9.2017 | Počet zobrazení: 513
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.