Dodatok č. 07 83 0178 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0178 17 00

Nájomca : Tománkova 3460/5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0178 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0178 17 00: 20.9.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 21.09.2017
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 21.9.2017 | Počet zobrazení: 608
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.