Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru prenajatého Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0011 17 00

Nájomca: Robert Zvozil
Dátum uzatvorenia dohody: 07.09.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 08.09.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.9.2017 | Počet zobrazení: 1496
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.