Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506331700/0099

Zmluva uzatvorená dňa 05.09.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie vodovodu a distribučného plynovodu k stavbe „BYTOVÝ DOM RÁSZOCHY“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1946/10 a 1948/4 v k.ú. Lamač
Dátum zverejnenia: 05.09.2017
 

 
 
 

Aktualizácia: 5.9.2017 | Počet zobrazení: 458
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.