Znalecký posudok č. 46/2017 - FINDEX, s.r.o.

Stanovenie hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na novovytvorených pozemkoch v k.ú. Dúbravka, parc č. 2435/142 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 podľa GP č. 22/2015 odčlenenej od pozemku registra "C" parc.č. 2435/75, a parc č. 2522/64 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 podľa GP č. 22/2015 odčlenenej od pozemku registra "C" parc.č. 2522/31.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.8.2017 | Počet zobrazení: 872
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.