Znalecký posudok č. 47/2017 - FINDEX, s.r.o.

Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 590/6 s výmerou 9 m2, v Bratislave V, na Vývojovej ulici, v k.ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1779, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.8.2017 | Počet zobrazení: 540
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.