Znalecký posudok č. 36/2017 - Ing. Monika Nitková

Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov reg. ,,C,, KN s parc. č. 661/2 druh zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 42 m2, v obci Bratislava, k.ú. Ružinov.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.8.2017 | Počet zobrazení: 557
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.