Znalecký posudok č. 32/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo stavby polopodzemného kontajneru na odpad, ktorý bude umiestnený na novovytvorenom pozemku parc. č. 1270/246, podľa geometrického plánu č. 61/2017 zo dňa 12.04.2017 a to oddelením od pozemku parc. č. 1207/22, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, katastrálne územie Ružinov,pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.8.2017 | Počet zobrazení: 464
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.