Znalecký posudok č. 109/2017 - Ing. Peter Kapusta

stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena-práva prechodu a prejazdu cez pozemky
registra "C" KN - parc.č.3308/34 a 3308/13, v k.ú.Podunajské Biskupice (zapísané na LV č.2), v
MČ Bratislava-Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, pre účely uzatvorenia Zmluvy o zriadení
vecného bremena.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.8.2017 | Počet zobrazení: 707
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.