Znalecký posudok č. 66/2017 - Ing. Peter Kapusta

stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva
prechodu a prejazdu cez časť stavby súp.č.6665, situovanej na pozemkoch parc.č.62/3,62/4,
21409,21405/1,63/3, na ulici Uršulínska, v MČ Bratislava - Staré Mesto, v k.ú.Staré Mesto
(zapísaná na LV č.6829), vo vlastníctve spoločnosti Best in Parking - Slovakia, pre účely
jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.8.2017 | Počet zobrazení: 535
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.