Znalecký posudok č. 65/2017 - Ing. Peter Kapusta

Stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva stavby na častiach pozemkov v k.ú.Staré
Mesto, okr. Bratislava I - parc.č.21409, 21405/1, 63/3 (podľa GP č.30114/2016 diel 2,4,5) a práva
prechodu a prejazdu cez časť pozemku parc.č. 63/1,63/3 (podľa GP č. 30114/16 - diel 1,2,3), pre
účely jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.8.2017 | Počet zobrazení: 453
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.