Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0093 17 00

Nájomca: Doc. RNDr. Florián Vámoš, CSc.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.08.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 16.08.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.8.2017 | Počet zobrazení: 1303
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.