Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/05k rámcovej dohode č. MAGSP1700012

Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis:Oprava komunikácie Bratislavská a Odborárska.
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava vozovky Bratislavská a Odborárska.

Dátum uzatvorenia:8.8.2017
Dátum zverejnenia: 9.8.2017
Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o - vedúci člen združenia, Miletičová č. 23, 821 09 Bratislava a člen združenia MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO:Hochtief SK - 44298170 MBM - GROUP, a.s. - 36740519
Dátum účinnosti: 10.8.2017 (po dni zverejnenia)
 

 
 
 

Aktualizácia: 9.8.2017 | Počet zobrazení: 1688
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.