Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSP1700011/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSP1700011/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava povrchov komunikácií Karloveská a nadjazd Vajnory
Predmetom dodatku je zmena rozsahu prac a teda doplnenie o položku č. 12 – výstužná mreža 100/100 kN/m za Tabuľky č. 1 . Prílohy č. 2 Rámcovej dohody. Zmena bola potrebná z dôvodu nepredvídaných okolností a potreby spevnenia podkladových vrstiev po odfrézovaní obrusnej a ložnej asfaltovej vrstvy.
Dátum uzatvorenia: 10.7.2017
Dátum zverejnenia: 8.8.2017
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o, Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35 943653
Dátum účinnosti: 09.08.2017 (po dni zverejnenia)
 

 
 
 

Aktualizácia: 8.8.2017 | Počet zobrazení: 1471
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.