Dodatok č. 07 83 0203 17 01 Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0203 17 00

Nájomca : Mgr. Zuzana Vojteková, Nám. M. Benku 15 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0203 17 01 Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0203 17 00: 07.08.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 08.08.2017
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 8.8.2017 | Počet zobrazení: 590
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.