Zmluva o dielo č. MAGSP1700013/02

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a za studena, tryskovou technológiou a vyspravením výtlku na pozemných komunikáciách v správe objednávateľa na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu dohodnutú v tejto zmluve.
Stručný popis: Oprava časti komunikácií Bratská, Osloboditeľská a Krajná
Zverejnené dňa: 27.07.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.7.2017 | Počet zobrazení: 1272
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.