Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 17 00

Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 17 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku registra „E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2332/200 orná pôda vo výmere 159 m² v spoluvlastníckom podiele 1/2.
Uzatvorená dňa: 13. 7. 2017
Zverejnená dňa: 13. 7. 2017
 

 
 
 

Aktualizácia: 13.7.2017 | Počet zobrazení: 1398
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.